Претседател

 

 

Драган Василески

 

Лични податоци

 

 
Датум на раѓање

Место на раѓање

13.10.1956

Прилеп, Македонија

Адреса   Ул. Војводинска 67/20 – Прилеп
E-Mail    

dragan.vasileski@yahoo.com

 

Едукација

09/1975-05/1980       Универзитет за политички науки – Београд

– Диполмиран политиколог, отсек Внатрешна политика

 

Работно искуство

1983-1992                    Тутунски комбинат – Прилеп

1993-2001                    Раководител на сектор СТАНДАРД при Тутунски комбинат – Прилеп

2001-2002                    Помошник директор на ЈП Водостопанство на РМ– Скопје

2003-2005                    Тутунски комбинат – Прилеп

2005-2009                    Директор на ЈКП Пазари – Прилеп

2010-2012                    Заменик Генерален директор на Тутунски комбинат – Прилеп

2013-2014                    Неизвршен член на Бордот на директори на Тутунски комбинат – Прилеп 

2015-денес                  Директор на АДСДП – Прилеп