НОВИОТ САЈТ НА НОВА ЛИБЕРАЛНА ПАРИЈА Е ДОСТАПЕН ЗА СИМПАТИЗЕРИТЕ

Ве известуваме дека новиот сајт на Нова Либерална партија е пуштен во употреба и на истиот може да ги најдете сите информации поврзани партијата, нејзините активности, раководството како и да се запознаете со начинот за зачленување и донирање.